222 ถ.พิศิษฐพยาบาล,
ท่าตะเภา เมืองชุมพร ชุมพร 86000


วิสัยทัศน์

โรงพยาบาลคุณภาพ

ที่ประชาชนไว้วางใจ

และบุคลากรมีความสุข

พระราชกรณียกิจ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

  • พระพันปีหลวง001
  • พระพันปีหลวง002
  • พระพันปีหลวง003
  • พระพันปีหลวง004

 

 

2022 © โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ All Rights Reserved.