222 ถ.พิศิษฐพยาบาล,
ท่าตะเภา เมืองชุมพร ชุมพร 86000


วิสัยทัศน์

โรงพยาบาลคุณภาพ

ที่ประชาชนไว้วางใจ

และบุคลากรมีความสุข

พระราชกรณียกิจ รัชกาลที่ ๙

  • พระราชกรณียกิจ ร.9_1
  • พระราชกรณียกิจ ร.9_2
  • พระราชกรณียกิจ ร.9_3
  • พระราชกรณียกิจ ร.9_4

 

 

2023 © โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ All Rights Reserved.