222 ถ.พิศิษฐพยาบาล,
ท่าตะเภา เมืองชุมพร ชุมพร 86000


วิสัยทัศน์

โรงพยาบาลคุณภาพ

ที่ประชาชนไว้วางใจ

และบุคลากรมีความสุข

พระราชกรณียกิจ รัชกาลที่ ๑๐

  • พระราชกรณียกิจ2_ร10
  • พระราชกรณียกิจ3_ร10
  • พระราชกรณียกิจ1_ร10
  • พระราชกรณียกิจ4_ร10

 

 

2024 © โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ All Rights Reserved.