222 ถ.พิศิษฐพยาบาล,
ท่าตะเภา เมืองชุมพร ชุมพร 86000

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข้อแนะนำเพื่อความปลอดภัยจากบ่อขุดเพื่อการเกษตร

Hits: 138

2024 © โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ All Rights Reserved.