222 ถ.พิศิษฐพยาบาล,
ท่าตะเภา เมืองชุมพร ชุมพร 86000

ผู้บริหารโรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์

Hits: 4017

          นายแพทย์สวรรค์ กาญจนะ

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์

2021 © โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ All Rights Reserved.