222 ถ.พิศิษฐพยาบาล,
ท่าตะเภา เมืองชุมพร ชุมพร 86000

ผู้บริหารโรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์

Hits: 15197

    

         แพทย์หญิงปัทมพันธ์ อนันตาพงศ์

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์

2024 © โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ All Rights Reserved.