222 ถ.พิศิษฐพยาบาล,
ท่าตะเภา เมืองชุมพร ชุมพร 86000

ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน

2024 © โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ All Rights Reserved.