222 ถ.พิศิษฐพยาบาล,
ท่าตะเภา เมืองชุมพร ชุมพร 86000

หน้าที่และอำนาจของหน่วยงานตามกฎหมาย

2023 © โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ All Rights Reserved.