222 ถ.พิศิษฐพยาบาล,
ท่าตะเภา เมืองชุมพร ชุมพร 86000

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศเกี่ยวกับห้องพิเศษ ระเบียบการใช้ห้องพิเศษ สิทธิการรักษาในการใช้ห้องพิเศษ ราคาของค่าห้องพิเศษ โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์

Hits: 1530

2024 © โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ All Rights Reserved.