222 ถ.พิศิษฐพยาบาล,
ท่าตะเภา เมืองชุมพร ชุมพร 86000

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ : ฝ่ายทันตกรรม เปิดให้บริการทันตกรรมจัดฟัน ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ เป็นต้นไป

Hits: 10809

2024 © โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ All Rights Reserved.