222 ถ.พิศิษฐพยาบาล,
ท่าตะเภา เมืองชุมพร ชุมพร 86000

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์ : เปิดให้บริการตรวจสุขภาพประจำปี สำหรับหน่วยงานราชการหรือสถานประกอบการ

Hits: 1807

2024 © โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ All Rights Reserved.