222 ถ.พิศิษฐพยาบาล,
ท่าตะเภา เมืองชุมพร ชุมพร 86000

ข่าวประชาสัมพันธ์

สงกรานต์ ๒๕๖๗ ขับขี่ปลอดภัย

Hits: 143

2024 © โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ All Rights Reserved.