222 ถ.พิศิษฐพยาบาล,
ท่าตะเภา เมืองชุมพร ชุมพร 86000

ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 4 มิถุนายน 2564 เหล่ากาชาดจังหวัดชุมพร มองเครื่อง Airvo2 Oxygen High Flow จำนวน 2 เครื่อง

Hits: 41

2021 © โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ All Rights Reserved.