222 ถ.พิศิษฐพยาบาล,
ท่าตะเภา เมืองชุมพร ชุมพร 86000

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศเกี่ยวกับเกณฑ์การพิจารณาส่งผู้ป่วย NCD กลับไปรับการรักษาต่อใน รพ.สต. เครือข่าย / OPD GP

Hits: 87

2021 © โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ All Rights Reserved.