222 ถ.พิศิษฐพยาบาล,
ท่าตะเภา เมืองชุมพร ชุมพร 86000

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศเกี่ยวกับรับสมัครผู้ประกอบการเช่าพื้นที่ประกอบกิจการ บริเวณชั้น B อาคารผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุฉุกเฉิน

Hits: 385

2024 © โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ All Rights Reserved.