222 ถ.พิศิษฐพยาบาล,
ท่าตะเภา เมืองชุมพร ชุมพร 86000

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศคลินิกวัคซีนโควิด-19 เปิดให้บริการนัดหมายฉีดวัคซีนโควิด-19 สำหรับเด็กอายุ 6 เดือน - 4 ปี 11 เดือน โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์

Hits: 295

2024 © โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ All Rights Reserved.