222 ถ.พิศิษฐพยาบาล,
ท่าตะเภา เมืองชุมพร ชุมพร 86000

2023 © โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ All Rights Reserved.