222 ถ.พิศิษฐพยาบาล,
ท่าตะเภา เมืองชุมพร ชุมพร 86000

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/ประกวดราคา

ประกาศสาระสำคัญในสัญญาซื้อขายเครื่องให้การรักษาด้วยคลื่นกระแทก (Shock wave) แบบ Radial จำนวน ๑ เครื่อง

Hits: 75

2021 © โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ All Rights Reserved.