222 ถ.พิศิษฐพยาบาล,
ท่าตะเภา เมืองชุมพร ชุมพร 86000

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/ประกวดราคา

ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุสำหรับการป้องกัน ควบคุมหรือรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ หรือ โรคโควิด ๑๙ (ถุงมือ PE ยาวถึงหัวไหล่(สีฟ้า))

Hits: 85

2021 © โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ All Rights Reserved.