222 ถ.พิศิษฐพยาบาล,
ท่าตะเภา เมืองชุมพร ชุมพร 86000

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/ประกวดราคา

ประกาศสาระสำคัญในสัญญาประกวดราคาซื้อเครื่องและชุดน้ำยาสำเร็จรูปสำหรับตรวจหาสารพันธุกรรมของเชื้อ SARS-Cov-2 (E-Bidding)

Hits: 48

2022 © โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ All Rights Reserved.