222 ถ.พิศิษฐพยาบาล,
ท่าตะเภา เมืองชุมพร ชุมพร 86000

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/ประกวดราคา

ประกาศเปลี่ยนแปลงแปนการเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติพร้อมน้ำยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ถึง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

Hits: 58

2022 © โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ All Rights Reserved.