222 ถ.พิศิษฐพยาบาล,
ท่าตะเภา เมืองชุมพร ชุมพร 86000

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/ประกวดราคา

ประกาศรายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม -มีนาคม ๒๕๖๕ (แบบ สขร.๑)

Hits: 92

บันทึกรายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

เอกสารขอเผยแพร่ข้อมูล

2022 © โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ All Rights Reserved.