222 ถ.พิศิษฐพยาบาล,
ท่าตะเภา เมืองชุมพร ชุมพร 86000

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/ประกวดราคา

ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องและชุดน้ำยาสำเร็จรูปสำหรับตรวจหาสารพันธุกรรมของเชื้อ SARS-Cov-2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Hits: 91

2022 © โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ All Rights Reserved.