222 ถ.พิศิษฐพยาบาล,
ท่าตะเภา เมืองชุมพร ชุมพร 86000

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศเรื่องเปิดรับเอกสารเพื่อจองคิวตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ

Hits: 1008

2023 © โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ All Rights Reserved.