222 ถ.พิศิษฐพยาบาล,
ท่าตะเภา เมืองชุมพร ชุมพร 86000

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศเกี่ยวกับเจตนารมณ์ "สุจริต โปร่งใส จังหวัดชุมพรใสสะอาด ๒๕๖๕" และ "งดรับ งดให้" ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)

Hits: 385

2023 © โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ All Rights Reserved.