222 ถ.พิศิษฐพยาบาล,
ท่าตะเภา เมืองชุมพร ชุมพร 86000

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศเกี่ยวกับการรายงานผลการติดตามผลการดำเนินงานและสรุปผลปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

Hits: 318

2023 © โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ All Rights Reserved.