222 ถ.พิศิษฐพยาบาล,
ท่าตะเภา เมืองชุมพร ชุมพร 86000

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศสำหรับผู้ที่ลงทะเบียนจองวัคซีนโควิด-19 ที่โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์

Hits: 2229

 

ประกาศ โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์


สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนจองวัคซีนโควิด-19 ที่โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์

 

 

ลำดับคิวที่ 5,501 - 7,100 รับวัคซีน วันที่ 7 ตุลาคม 2564

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ลำดับคิวที่ 4,501-5,500 รับวัคซีน วันที่ 4 ตุลาคม 2564

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ลำดับคิวที่ 3,501-4,000 รับวัคซีน วันที่ 29 กันยายน 2564

ลำดับคิวที่ 4,001-4,500 รับวัคซีนวันที่ 30 กันยายน 2564

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ลำดับคิวที่ 1,101 - 2,600 รับวัคซีน วันที่ 24 กันยายน 2564

ลำดับคิวที่ 2,601 - 3,500 รับวัคซีนวันที่ 27 กันยายน 2564

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ลำดับคิวที่ 301-700 รับวัคซีน วันที่ 20 กันยายน 2564

ลำดับคิวที่ 701-1100 รับวัคซีนวันที่ 21 กันยายน 2564

 


รายละเอียด ตามได้ที่ลิ้งค์ข้างล่าง,  sms และหมอพร้อม

 

คลิก http://chumphonhospital.ddns.net:8000/covidque/que/queCheck ตรวจสอบคิวนัดและวันนัดฉีด

 

คลิก http://chumphonhospital.ddns.net:8000/covidque/que/calendarQue รวมตารางนัดฉีด

 

 

 

คลิก https://bit.ly/2Z8gA9e  รายชื่อคิวนัดวันที่ 20/09/2564 คิวที่ 301 - 700

คลิก https://bit.ly/3tPVgAo รายชื่อคิวนัดวันที่ 21/09/2564 คิวที่ 701 - 1,100

คลิก http://chumphonhospital.ddns.net:8000/covidque/que/detail/1101/2600/2564-09-24 รายชื่อคิวนัดวันที่ 24/09/2564 คิวที่ 1,101-2,600 

คลิก http://chumphonhospital.ddns.net:8000/covidque/que/detail/2601/3500/2564-09-27 รายชื่อคิวนัดวันที่ 27/09/2564 คิวที่ 2,601-3,500 

คลิก http://chumphonhospital.ddns.net:8000/covidque/que/detail/3501/4000/2564-09-29 รายชื่อคิวนัดวันที่ 29/09/2564 คิวที่ 3,501-4,000 

คลิก http://chumphonhospital.ddns.net:8000/covidque/que/detail/4001/4500/2564-09-30 รายชื่อคิวนัดวันที่ 30/09/2564 คิวที่ 4,001-4,500 

คลิก http://chumphonhospital.ddns.net:8000/covidque/que/detail/4501/5500/2564-10-04 รายชื่อคิวนัดวันที่ 04/10/2564 คิวที่ 4,501-5,500 

คลิก http://chumphonhospital.ddns.net:8000/covidque/que/detail/5501/7100/2564-10-07 รายชื่อคิวนัดวันที่ 07/10/2564 คิวที่ 5,501-7,100 

2023 © โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ All Rights Reserved.