222 ถ.พิศิษฐพยาบาล,
ท่าตะเภา เมืองชุมพร ชุมพร 86000

ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 10 มิถุนายน 2564 แพทย์หญิงปัทมพันธ์ อนันตาพงศ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ มอบหมายให้หัวหน้างานต่างๆ เป็นตัวแทนตัวรับมอบ อาหารเครื่องดื่มและสิ่งของซึ่งได้จากน้ำใจของชาวชุมพร

Hits: 88

2021 © โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ All Rights Reserved.