222 ถ.พิศิษฐพยาบาล,
ท่าตะเภา เมืองชุมพร ชุมพร 86000

ข่าวประชาสัมพันธ์

นายแพทย์สวรรค์ กาญจนะ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ รับมอบสิ่งของบริจาค ซึ่งมาจากน้ำใจของชาวชุมพร

Hits: 38

2021 © โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ All Rights Reserved.