222 ถ.พิศิษฐพยาบาล,
ท่าตะเภา เมืองชุมพร ชุมพร 86000

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศบันทึกข้อความเกี่ยวกับแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

Hits: 108

2021 © โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ All Rights Reserved.