222 ถ.พิศิษฐพยาบาล,
ท่าตะเภา เมืองชุมพร ชุมพร 86000

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศเกี่ยวกับขออนุมัติแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบฯ ปี พ.ศ.๒๕๖๖

Hits: 64

2023 © โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ All Rights Reserved.