222 ถ.พิศิษฐพยาบาล,
ท่าตะเภา เมืองชุมพร ชุมพร 86000

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศเกี่ยวกับรายงานผลการติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมและรายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤษมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

Hits: 346

2024 © โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ All Rights Reserved.