222 ถ.พิศิษฐพยาบาล,
ท่าตะเภา เมืองชุมพร ชุมพร 86000

ข่าวรับสมัครงาน

ประกาศเกี่ยวกับการขยายระยะเวลารับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่งเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์

Hits: 129

2021 © โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ All Rights Reserved.