222 ถ.พิศิษฐพยาบาล,
ท่าตะเภา เมืองชุมพร ชุมพร 86000

น้ำใจชาวชุมพรมูลนิธิโรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ มอบเงิน๑ล้านบาทปรับปรุงอาคารศัลยกรรมรวมโรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์

Hits: 225

2021 © โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ All Rights Reserved.