222 ถ.พิศิษฐพยาบาล,
ท่าตะเภา เมืองชุมพร ชุมพร 86000

มูลนิธิสารธารโครงการฮี่โร่ไทยสู่โควิด บริจาคเครื่องออกซิเจนแรงดันสูง (High Flow Oxygen Cannula) จำนวน 2 เครื่อง

Hits: 919

2021 © โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ All Rights Reserved.