222 ถ.พิศิษฐพยาบาล,
ท่าตะเภา เมืองชุมพร ชุมพร 86000

ประกาศกิจกรรมทั่วไป

วันที่ 30 กรกฏาคม 2564 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี องค์นายกกิตติมศักดิ์และองค์ประธานกรรมการมูลนิธิชัยพัฒนา ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทาน เครื่อง Oxygen High Flow จำนวน 1 เครื่อง โดยมีแพทย์หญิงปัทมพันธ์

Hits: 1455

2024 © โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ All Rights Reserved.