222 ถ.พิศิษฐพยาบาล,
ท่าตะเภา เมืองชุมพร ชุมพร 86000

ประกาศกิจกรรมทั่วไป

วันที่ 29 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น. แพทย์หญิงปัทมพันธ์ อนันตาพงศ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ เป็นประธานพิธีรับมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์พระราชทาน สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงพระราชทาน ชุดอุปกรณ์ปกป้องทางเดิ

Hits: 1319

2024 © โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ All Rights Reserved.