222 ถ.พิศิษฐพยาบาล,
ท่าตะเภา เมืองชุมพร ชุมพร 86000

ประกาศกิจกรรมทั่วไป

วันที่ 4 มิถุนายน 2564 นายแพทย์ยงยศ ธรรมวุฒิ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข มอบนโยบายและตรวจเยี่ยมคลินิกวัคซีน Covide -19

Hits: 1825

2023 © โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ All Rights Reserved.