222 ถ.พิศิษฐพยาบาล,
ท่าตะเภา เมืองชุมพร ชุมพร 86000

ประกาศกิจกรรมทั่วไป

แพทย์หญิงปัทมพันธ์ อนันตาพงศ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ เข้ารายงานตัวต่อนายธีระ อนันตเสรีวิทยา ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร

Hits: 1668

2024 © โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ All Rights Reserved.