222 ถ.พิศิษฐพยาบาล,
ท่าตะเภา เมืองชุมพร ชุมพร 86000

ประกาศกิจกรรมทั่วไป

นายแพทย์จิรชาติ. เรืองวัชรินทร์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชุมพร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการปฐมนิเทศข้าราชการใหม่ หลักสูตร การเป็นข้าราชการที่ดี รุ่นที่ 2

Written by Thapanee
Hits: 2742

วันที่ 29 ตุลาคม 2563 นายแพทย์จิรชาติ. เรืองวัชรินทร์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชุมพร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการปฐมนิเทศข้าราชการใหม่ หลักสูตร การเป็นข้าราชการที่ดี รุ่นที่ 2 มีนายแพทย์สัญชัย. นาคะพันธุ์. หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านพัฒนาระบบบริการ และสนับสนุนบริการสุขภาพ กล่าวรายงาน โอกาสนี้ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชุมพร บรรยายเรื่อง ข้าราชการกับการทำงานเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน ให้แก่ข้าราชการใหม่ที่รับเข้าการปฐมนิเทศ นอกจากนี้นายแพทย์สวรรค์ กาญจนะ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ ได้กล่าวแสดงความยินดี และให้กำลังใจแก่ข้าราชการใหม่ ณ ห้องประชุมอาภากร อาคารผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุฉุกเฉิน ชั้น 5

2023 © โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ All Rights Reserved.