222 ถ.พิศิษฐพยาบาล,
ท่าตะเภา เมืองชุมพร ชุมพร 86000

ประกาศกิจกรรมทั่วไป

พิธีวางพวงมาลาอนุสาวรีย์วีรไทย(ยุวชนทหาร) เพื่อระลึกถึงวีรกรรมของยุวชนทหารและผู้บังคับบัญชาที่เสียสละชีวิตปกป้องอธิปไตยของชาติ

Hits: 64

2023 © โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ All Rights Reserved.