222 ถ.พิศิษฐพยาบาล,
ท่าตะเภา เมืองชุมพร ชุมพร 86000

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/ประกวดราคา

ประกาศสาระสำคัญในสัญญาเกี่ยวกับซื้อเครื่องแปลงสัญญาณภาพ เอกซเรย์ เป็นดิจิตอล ในช่องปากจำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Hits: 10

2020 © โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ All Rights Reserved.