222 ถ.พิศิษฐพยาบาล,
ท่าตะเภา เมืองชุมพร ชุมพร 86000


วิสัยทัศน์

โรงพยาบาลคุณภาพ

ที่ประชาชนไว้วางใจ

และบุคลากรมีความสุข

  • bannerClose
  • ไม่ปกปิดข้อมูล
  • รับยากลับบ้าน
  • รับยาที่ รพ.สต.

 

 

2020 © โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ All Rights Reserved.