test

คลินิกการให้บริการ

Counter

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday128
mod_vvisit_counterYesterday191
mod_vvisit_counterAll279174
ha.jpg
ha.jpg
drug1.jpgdrug2.jpgwallpaperinjury1.jpg

 

brain.jpg 

 

 

 infonurse.gif
nurseCID.jpg

 


 

 

  ประชาสัมพันธ์


สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เพื่อใช้ในราชการ

ของโรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ เครื่องช่วยหายใจ

ชนิดควบคุมด้วยปริมาตร(Volume respirator) สำหรับ

เด็ก จำนวน 1 เครื่อง

 

สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เพื่อใช้ในราชการ

ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก เครื่องตรวจหาบิลิรูบิน

ในทารกแรกเกิด จำนวน 1 ชุด

 

 

สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เพื่อใช้ในราชการ

ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก เครื่องตรวจวัดปริมาตร

คาร์บอนไดอ๊อกไซด์ในลมหายใจออก จำนวน 1 ชุด

 

สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องตรวจ

อวัยวะภายในด้วยความถี่สูง จำนวน 1 ชุด

 

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพักเจ้าหน้าที่ 7 ชั้น

96 ห้อง เป็นอาคาร คสล. 7 ชั้น โรงพยาบาลชุมพรฯ

 

สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องช่วย

หายใจชนิดควบคุมปริมาตรและความดันเคลื่อนย้ายได้

จำนวน 2 เครื่อง

 

สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องติดตาม

สัญญาณชีพและคลื่นไฟฟ้าหัวใจ จำนวน 1 รายการ

 

สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องช่วย

หายใจเด็ก Volume จำนวน 1 เครื่อง

 

สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องตรวจ

สัญญาณชีพอัตโนมัติ (NIBP Osat EKG) จำนวน 2 เครื่อง

 

ราคากลางงานก่อสร้างอาคารพักเจ้าหน้าที่ 7 ชั้น

96 ห้อง

 

ร่าง TOR การจ้างก่อสร้างอาคารพักเจ้าหน้าที่ 7 ชั้น

96 ห้อง โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์

 

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพักเจ้าหน้าที่ 7 ชั้น

96 ห้อง โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์

 

สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์  เครื่อง EKG

12 leads จำนวน 2 เครื่อง

 

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องตรวจ

หัวใจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงขนาดกลาง

จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

 

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ตำแหน่งพนักงานบัตรรายงานโรค จำนวน 1 อัตรา

 

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ตำแหน่งพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา

 

รับสมัครบุคคลเข้าเป็นเจ้าหน้าที่มูลนิธิโรงพยาบาล

ชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จำนวน 1 อัตรา

 

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ

ตำแหน่งนักกายภาพบำบัด จำนวน 1 อัตรา

 

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ, พนักงานช่วยเหลือคนไข้

และพนักงานทั่วไป จำนวนหลายอัตรา

 

รับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป

สำหรับผู้สอบผ่านการสอบเพื่อวัดความรู้ ความสามารถ

เฉพาะตำแหน่ง เพื่อบรรจุุบุคคลเข้ารับราชการของ

ส่วนราชการต่างๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558

 

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ

ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ จำนวน 1  อัตรา

 

 

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ

ตำแหน่งนักวิชาการสถิติ จำนวน 1  อัตรา 

 

รับสมัครข้าราชการเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรง

ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

และตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ สำนักงานสาธารณสุข

จังหวัดชุมพร

แบบฟอร์มหนังสือรับรองเดือนเดือน/รับรองการ

ปฏิบัติงาน

 

แบบฟอร์มใบลาพักผ่อน , ใบลาคลอด , ใบลากิจ

และแบบฟอร์มยกเลิกวันลา

 


 

ภาพกิจกรรมต่างๆ
กิจกรรมวันเบาหวานโลก OPEN HOUSE เบาหวาน ครั้งที่ 3
dona.gif
ฮอนด้าชุมพรร่วมกับ เอ.พี่.ฮอนด้า มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ มูลค่า200,000บาท
dona.gif
นพ.ประภาส จิตตาศิรินุวัตร รับบริจาคเงินเพื่อใช้กิจกรรมของโรงพยาบาล
dona.gif
More...
กิจกรรมวันพยาบาลและทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อสมทบทุนนักศึกษาพยาบาล
นายผล แป้นมาก มอบเงินบริจาคจำนวน 100,000บาท
มอบใบอนุโมทนาบัตรผู้บริจาค(อาจารย์สมทรง รัตนกุล)
กิจกรรมวันล้างมือโลก 2558
กิจกรรมวันมหิดล 24 กันยายน 2557

What`s more in ภาพกิจกรรมต่างๆ ?

 

 พระประวัติหมอพร

refer.jpg
doctor.jpg

career.jpg

stratagis.gif

form.gif

 

 

 

library.jpg

uptodate.jpg
labhos.jpg

 

 
อากาศวันนี้