• ไข้เลือดออก
  • เข้าพรรษา
  • ส้วม

 

 

 - บทสรุป ผลการตรวจราชการกรณีปกติ กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2559 รอบที่ 1 เขตสุขภาพที่ 1-12 , สรุปผลการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 รอบที่ 1 (รายคณะ 5 คณะ) ดูรายละเอียด
 
 
 
 - ประกาศประกวดราคาซื้อรถตู้พยาบาลฉุกเฉินระดับสูงพร้อมเครื่องช่วยหายใจและเครื่องกระตุกหัวใจ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
--- รายละเอียด ---
  - สอบราคาซื้อ เครื่่องช่วยหายใจชนิดควบคุมโดยปริมาตรและความดัน จำนวน 2 เครื่อง พร้อมกำหนดราคากลาง
--- รายละเอียด ---