test

คลินิกการให้บริการ

Counter

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday3
mod_vvisit_counterYesterday165
mod_vvisit_counterAll261326
wallpaperinjury1.jpgwallpaperinjury1.jpg

 wallpaperinjury1.jpg

 

 

 

brain.jpg 

 

 

 infonurse.gif

22.gif
กำหนดการประชุมวิชาการ กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล ณ

ห้องประชุมไพบูลย์ศิวรักษ์ โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ ปี2557


 


 

 

  ข่าวประชาสัมพันธ์


ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์เครื่อง

ช่วยหายใจผู้ใหญ่ Volume จำนวน 4 เครื่อง

 

ประกวดราคาเช่าระบบจัดเก็บและรับส่งข้อมูลทาง

การแพทย์ระบบดิจิตอล (PACS) จำนวน 1 ชุด

 

สอบราคาจ้างจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่อง

ดึงคอดึงหลังอัตโนมัติ พร้อมเตียงปรับระดับไฟฟ้า

จำนวน 1 เครื่อง

 

สอบราคาจ้างจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ Bed

Monitor จำนวน 1 เครื่อง

 

รับสมัครเลือกข้าราชการให้ปฏิบัติหน้าที่

รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลชุมพร

เขตรอุดมศักดิ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชุมพร

 

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ

ตำแหน่งนักโภชนาการ , ตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์,

ตำแหนงนักวิชาการสาธารณสุข,

ตำแหน่งแพทย์แผนไทย 

 


แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ เลขประจำตัวสอบ

กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ เพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้าง

ชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ และ

พนักงานทั่วไป

 

ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกข้าราชการ เพื่อเลื่อน

ขั้นให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์

 

แบบฟอร์มขอหนังสือรับรองเงินเดือน

 

ใบลาพักผ่อน, ลากิจ , ลาป่วย , ลาคลอด

 

แบบฟอร์มเปลี่ยนชื่อ สกุล

 

แบบฟอร์มคำขอเงินนอกงบประมาณ ปี2555

 

ภาพกิจกรรมต่างๆ
ชมรมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มอบรางวัลแด่โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มอบรางวัลเครื่องทำน้ำเย็น 2 เครื่อง , เครื่องกรองน้ำ 2 เครื่อง , ตาชั่ง 2 เครื่อง มูลค่ารวม 25,000 บาท เพื่อขอบคุณที่ช่วยเหลือประชาสัมพันธ์ในเดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพ หนองใหญ่มินิมาราธอนครั้งที่ 1

 


 คลิกที่รูปเพื่อดูภาพใหญ่
 


 

งานวันเทคนิคการแพทย์
1.JPG 2.JPG
3.JPG  4.JPG
 5.JPG 6.JPG 7.JPG 8.JPG
 คลิกที่รูป เพื่อดูภาพขนาดใหญ่
บรรยากาศการรับบริจาคโลหิต ในวันผู้บริจาคโลหิตโลก 14 มิถุนายน 2556

บรรยากาศการรับบริจาคโลหิต ในวันผู้บริจาคโลหิตโลก 14 มิถุนายน 2556 ณ งานธนาคารเลือด และโรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา ได้โลหิตไปทั้งสิื้น 112 ยูนิต
http://www.facebook.com/bloodbank.cp


click ที่รูปเพื่อดูภาพใหญ่

 

 

Read more...

What`s more in ภาพกิจกรรมต่างๆ ?

 

 พระประวัติหมอพร

refer.jpgrefer.jpg
patsadu57

stratagis.gif

form.gif

 

 

 

library.jpg

uptodate.jpg
labhos.jpg

 

 
อากาศวันนี้