test

คลินิกการให้บริการ

Counter

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday103
mod_vvisit_counterYesterday154
mod_vvisit_counterAll264965
 wallpaperinjury1.jpg

 

 

 

brain.jpg 

 

 

 infonurse.gif

22.gif
กำหนดการประชุมวิชาการ กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล ณ

ห้องประชุมไพบูลย์ศิวรักษ์ โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ ปี2557


 


 

 

  ¢èÒÇ»ÃЪÒÊÑม¾Ñ¹¸ì


»ÃСÒÈÃèÒ§TORà¤Ã×èอ§àอç¡àÃÂì¿ÅÙâอâÃÊ⤻à¤Å×èอ¹·Õèแºº«ÕอÒÃìมสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ เครื่อง

ตู้อบเด็ก (tncubator)จำนวน 2 เครื่อง


 


 


 

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ตำแหน่งพนักงานทั่วไป

 

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข

 

 

ÃѺÊมѤäѴàÅ×อ¡ºØ¤¤Å¤Ñ´àÅ×อ¡à»ç¹ÅÙ¡¨éÒ§

ªÑèǤÃÒÇ µำแ˹觾¹Ñ¡§Ò¹ªèÇÂàËÅ×อ¤¹ä¢é

 

 

ÃѺÊมѤäѴàÅ×อ¡ºØ¤¤Åà¾×èอºÃèØà¢éÒÃѺÃÒª¡ÒÃ

µำแ˹觹ѡÃѧÊÕ¡ÒÃแ¾·Â컯ԺѵԡÒà , µำแ˹觹ѡ

à·¤¹Ô¤¡ÒÃแ¾·Â컯ԺѵԡÒà , µำแ˹觹ѡ¡ÒÂÀÒ¾

ºำºÑ´»¯ÔºÑµÔ¡Òà , µำแ˹觹ѡ¡Ô¨¡ÃÃมºำºÑ´

»¯ÔºÑµÔ¡Òà , µำแ˹è§à¨éÒ¾¹Ñ¡§Ò¹àÀÊѪ¡ÃÃม»¯ÔºÑµÔ§Ò¹

แÅÐ µำแ˹è§à¨éÒ¾¹Ñ¡§Ò¹âʵ·ÑȹÈÖ¡ษÒ»¯ÔºÑµÔ§Ò¹

 

»ÃСÒÈÃÒª×èอ¼Ùé¼èÒ¹¡ÒûÃÐàมÔ¹¤ÇÒมÃÙé¤ÇÒม

ÊÒมÒö ·Ñ¡ษÐ แÅÐÊมÃö¹Ð¤ÃÑ駷Õè 1 µำแ˹è§

¹Ñ¡âÀª¹Ò¡ÒÃ, ¹Ñ¡Êѧ¤มʧà¤ÃÒÐËì , แ¾·Âìแ¼¹ä·Â

แÅйѡÇÔªÒ¡ÒÃÊÒ¸ÒóÊØ¢

 

ÃѺÊมѤúؤ¤Åà¾×èอ¤Ñ´àÅ×อ¡à»ç¹ÅÙ¡¨éÒ§ªÑèǤÃÒÇ

µำแË¹è§ ¾¹Ñ¡§Ò¹·ÑèÇä» ¨ำ¹Ç¹ 1 อѵÃÒ

 


 


 


 

แºº¿อÃìม¢อ˹ѧÊ×อÃѺÃอ§à§Ô¹à´×อ¹

 

ãºÅҾѡ¼èอ¹, ÅÒ¡Ô¨ , ÅÒ»èÇ , ÅÒ¤Åอ´

 

แºº¿อÃìมà»ÅÕ蹪×èอ Ê¡ØÅ

 

แºº¿อÃìม¤ำ¢อà§Ô¹¹อ¡§º»ÃÐมÒ³ »Õ2555

 

ภาพกิจกรรมต่างๆ
ชมรมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มอบรางวัลแด่โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มอบรางวัลเครื่องทำน้ำเย็น 2 เครื่อง , เครื่องกรองน้ำ 2 เครื่อง , ตาชั่ง 2 เครื่อง มูลค่ารวม 25,000 บาท เพื่อขอบคุณที่ช่วยเหลือประชาสัมพันธ์ในเดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพ หนองใหญ่มินิมาราธอนครั้งที่ 1

 


 คลิกที่รูปเพื่อดูภาพใหญ่
 


 

งานวันเทคนิคการแพทย์
1.JPG 2.JPG
3.JPG  4.JPG
 5.JPG 6.JPG 7.JPG 8.JPG
 คลิกที่รูป เพื่อดูภาพขนาดใหญ่
บรรยากาศการรับบริจาคโลหิต ในวันผู้บริจาคโลหิตโลก 14 มิถุนายน 2556

บรรยากาศการรับบริจาคโลหิต ในวันผู้บริจาคโลหิตโลก 14 มิถุนายน 2556 ณ งานธนาคารเลือด และโรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา ได้โลหิตไปทั้งสิื้น 112 ยูนิต
http://www.facebook.com/bloodbank.cp


click ที่รูปเพื่อดูภาพใหญ่

 

 

Read more...

What`s more in ภาพกิจกรรมต่างๆ ?

 

 พระประวัติหมอพร

refer.jpg
doctor.jpg

career.jpg

stratagis.gif

form.gif

 

 

 

library.jpg

uptodate.jpg
labhos.jpg

 

 
อากาศวันนี้