• ไข้เลือดออก
  • เข้าพรรษา
  • ส้วม

 

 

 - เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลราชสมบัติครบ 70 ปี วันที่ 9 มิถุนายน 2559 และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559  จึงขอเชิญเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ และประชาชนทุกท่าน สวมเสื้อสีเหลือง ในวันพฤหัสบดีที่ 9 มิถุนายน 2559 โดยพร้อมเพรียงกัน
 
 
 
 - ประกาศประกวดราคาซื้อรถตู้พยาบาลฉุกเฉินระดับสูงพร้อมเครื่องช่วยหายใจและเครื่องกระตุกหัวใจ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
--- รายละเอียด ---
  - สอบราคาซื้อ เครื่่องช่วยหายใจชนิดควบคุมโดยปริมาตรและความดัน จำนวน 2 เครื่อง พร้อมกำหนดราคากลาง
--- รายละเอียด ---