222 ถ.พิศิษฐพยาบาล,
ท่าตะเภา เมืองชุมพร ชุมพร 86000

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/ประกวดราคา

ประกาศประกวดราคาซื้อเตียงผู้ป่วยระบบมือหมุน 3 ฟังก์ชั่น ด้วยวิธี E-Bidding

Hits: 9

2020 © โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ All Rights Reserved.