222 ถ.พิศิษฐพยาบาล,
ท่าตะเภา เมืองชุมพร ชุมพร 86000

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/ประกวดราคา

ประกาศรายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2562 - กุมภาพันธ์ 2563 (แบบ สขร.1)

Hits: 49

yes บันทึกรายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

แบบรายงาน สขร.1 ในรอบเดือนธันวาคม 2562 - กุมภาพันธ์ 2563 

2020 © โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ All Rights Reserved.