222 ถ.พิศิษฐพยาบาล,
ท่าตะเภา เมืองชุมพร ชุมพร 86000

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/ประกวดราคา

ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องล้างเครื่องมืออัตโนมัติขนาดไม่น้อยกว่า 500 ลิตร ด้วยวิธี E-Bidding

Hits: 23

2020 © โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ All Rights Reserved.