222 ถ.พิศิษฐพยาบาล,
ท่าตะเภา เมืองชุมพร ชุมพร 86000

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศเกี่ยวกับโครงการค้นหาปัญหาสุขภาพในชุมชน คลินิกหมอครอบครัวตากแดด ปีงบประมาณ 2563

Hits: 210

2020 © โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ All Rights Reserved.