222 ถ.พิศิษฐพยาบาล,
ท่าตะเภา เมืองชุมพร ชุมพร 86000

COVID-19

ไวรัสโคโรนา 19 ยิ่งรู้เร็ว ลดการแพร่เชื้อ

2020 © โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ All Rights Reserved.