222 ถ.พิศิษฐพยาบาล,
ท่าตะเภา เมืองชุมพร ชุมพร 86000

COVID-19

อย่าใช้แค่มือปิดปากเวลาไอ

2020 © โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ All Rights Reserved.