222 ถ.พิศิษฐพยาบาล,
ท่าตะเภา เมืองชุมพร ชุมพร 86000

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/ประกวดราคา

ประกาศเกี่ยวกับการยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อชุดเครื่องมือผ่าตัดใหญ่ด้วยวิธี E-Bidding

Hits: 58

2020 © โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ All Rights Reserved.