222 ถ.พิศิษฐพยาบาล,
ท่าตะเภา เมืองชุมพร ชุมพร 86000

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/ประกวดราคา

ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องเอ็กซเรย์ชนิดเคลื่อนที่ได้ สำหรับใช้งานในและนอกแผนกเอ็กซเรย์ ด้วยวิธี E-Bidding

Hits: 97

2020 © โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ All Rights Reserved.