222 ถ.พิศิษฐพยาบาล,
ท่าตะเภา เมืองชุมพร ชุมพร 86000

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/ประกวดราคา

ประกวดราคาซื้อ (e-binding) เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบการ

Hits: 181

2020 © โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ All Rights Reserved.